header_ito

Logo-GordSys_1.1_827x472_1

CMMI ML2 Сертификат

Горд Системи Ве известува дека се стекна со сертификатот CMMI ML2 (CMMI Maturity Level 2/SCAMPI A), издаден од ESI (European Software Institute), и успешно го имплементира истиот во работата.

* CMMI значи “Capability Maturity Model Integration”, односно, претставува ESI имплементација на CMM методологијата развиена од Carnegie Mellon Универзитет, САД.
* ISO17799 / ISO27001 стандардите вклучуваат код за практика и спецификација/водење во управување со IT безбедносните принципи.
* 10squared е севкупен метод за оценување на бизнисот наспроти најдобрите случаи во индустријата.

За дополнителни информации, погледнете ја нашата Политика за квалитет.