header_ito

Logo-GordSys_1.1_827x472_1

Решението GoPrint на регионалниот портал it2business.org

Горд Системи ве известува дека решението GoPrint е презентирано на it2business.org, регионален бизнис портал.

GoPrint е софтверско решение за печатарска индустрија кое овозможува оптимизација на фазите на пред печатење и производство, ги подобрува управувањето и контролата на производните процеси и го намалува калото до 30%.

Решението исто така поддржува имплементација на контрола на квалитет во сите производни фази. Дополнително, ја зголемува вредноста која ја добиваат ERP корисниците, така што им обезбедува решение за производство интегрирано со нивниот постоечки ERP систем (поддршка на ERP решението Pantheon на DataLab).

 PhotoPrePress_1

IT2Business порталот е веб каталог креиран и поддржан од RCI, проект финансиран од USAID. Целта на порталот е презентирање на софтверски решенија и услуги на ИКТ компаниите од Источно-европскиот и Кавкаскиот регион за бизнис секторот.

Повеќе детали за решението GoPrint можете да најдете на: