header_ito

Logo-GordSys_1.1_827x472_1

IT Mark Premium Сертификат

ГОРД Системи ве известува дека се стекна со сертификатото IT Mark Premium Certificate, издаден од ESI (European Software Institute).

IT Mark Premium стандардот е базиран на CMMI L2/appraisal B, ISO17799 / ISO27001 стандарди и 10sqared метод за оценување на бизнисот.

* CMMI значи “Capability Maturity Model Integration”, односно, претставува ESI имплементација на CMM методологијата развиена од Carnegie Mellon Универзитет, САД.
* ISO17799 / ISO27001 стандардите вклучуваат код за практика и спецификација/водење во управување со IT безбедносните принципи.
* 10squared е севкупен метод за оценување на бизнисот наспроти најдобрите случаи во индустријата.

IT_Mark_Premium_Cert_GS_Nov08_w500