Нов портал специјализиран за ИТ аутсорсинг

Горд Системи Сервиси вашиот постојан ИТ аутсорсинг партнер го објави новиот портал специјализиран за ИТ аутсорсинг во своите клучни области на знаење:

              - Развивање на софтверски решенија во областите на Здравство, Фармација, Производство и Туризам

              - Развивање на иновативни мобилни решенија но и  развивање на мобилни решенија од постоечки веб решенија,

              - Детални бизнис анализи на процесите на споменатите сектори и автоматизирање на истите преку имплементација на нови софтверски решенија

             - Проверка, контрола и тестирање на решенија во развој

               ..............

За повеќе информации посетете го нашиот портал (http://ito.gordsys.net/) и запознајте се со можностите за постанување на деловен партнер со Тимот на Горд Системи.

.