Cloud / ASP.услуги

Cloud/ASP услуга на познати Open Source е-Бизнис решениja како и сопственaтa paltofrma "MyWebPortal" за Менаџирање на веб содржината, Документ менаџмент и Groupware. Решението е user friendly платформа за Систем Интеграција (Интрграција на податоци и апликација) и Развој на нови  специфични бизнис модули за различни индустрии.
 
Освен функционалностите на нашето водечко еБизнис решение "myWebPortal", ние нудиме додатни модули, како:

Сите понудени Cloud/ASP услуги може да бидат вградени во Интранет околината на клиентот.
Ние исто така нудиме флексибилни услуги за приспособување на нашите решенија со специфичните потреби на вработените, да дури и развој на нови во согласност со потребите и задоволството на клиентот.
 
Cloud/ASP решениејата се инсталирани на опрема со високи перформанси во професионални дата центри. Подржани од нашите партнери во САД, ЕУ и МК, нудиме високо-квалитни Cloud.ASP услуги насекаде низ светот (24x7 подршка, регуларен бекап на податоци, broadband data communication links итн).